ЭМАХЭКТ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, КАРЬЕРЫН ТӨВ

Карьерын талаар зөвлөгөө авах
Туслалцаа хэрэгтэй байна уу? Бидэнтэй холбогд
Манай төв таны карьерын аялалын алхам бүрт хэрэгтэй бүхнээр тань туслахад бэлэн. Бид танд ганцаарчисан зөвлөгөө өгөөд зогсохгүй танд ажлын талбар дээр өөрийн байр суурийг олох мөн үргэлжлүүлэн суралцах сонголтуудыг хамтдаа судлах төрөл бүрийн нөөц боломжуудыг санал болгож байна