ЭМАХЭКТ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, КАРЬЕРЫН ТӨВ

Төгсөлтийн дараах сургалт, Магистр, Докторантур эсвэл судалгаа хийх бодолтой байна уу?
Танд маш өргөн сонголт бий. Та суралцахыг хүсч буй чиглэлийнхээ дагуу төрөл бүрийн сургалт, программуудыг судалж өөрт тохирсон сургалт программыг олж болно. Анагаах Ухааны их сургуулиуд олон төрлийн төгсөлтийн дараах сургалт, магистр, докторантур болон судалгааны программуудыг санал болгодог.
Хэрвээ та кампуст заалгах сургалт сонирхож байгаа бол та сургалтуудыг судалж эхлэх талаар бодож болох юм. Сургалтууд харах
Хөдөлмөр, карьерын бирж дээр төгсөлтийн дараах сургалт, магистр, докторантур болон судалгааны программуудыг санал болгодог ба олон институц, их сургуулиуд болон тэдгээрийн явуулж буй сургалтуудын талаар мэдээлэл авч болно. Одоогийн болон удахгүй болох Арга Хэмжээнүүд харах
Төгсөлтийн дараах сургалтын зэрэг олж авах нэг сонголт бол Гадаадын улс орнуудад суралцах Хэрвээ та Докторантур эсвэл үргэлжлүүлэн судалгааны ажил хийхийг төлөвлөж байгаа бол та судалгааны сэдэв, чиглэл болон удирдах багшаа хайж эхлэх нь зүйтэй. Та манай зөвлөхөөс хэрхэн удирдах багш олох ба сонгох талаар зөвлөгөө авч болно. Та судалгааны ажил хийхэд өөрийн сонирхол, хүсэл эрмэлзэл зорилгод нийцэх их сургуулийг сонгох нь чухал юм.